Choose language

Vysledovateľný strom

Vážený návštevník,

Od roku 2006 v súlade s našou filozofiou firmy sme schopný ponúknuť úplnú transparentnosť a maximum informácií o našich produktoch a to je dôvod, prečo ponúkame našim zákazníkom možnosť sledovať cestu každého výrobku, z olivových hájov až na miesto jeho predaja a to prostredníctvom inovatívneho ‘vysledovateľného stromu ‘. "

Prosím, zadajte 6-miestne číslo šarže napísané na etikete alebo na plechovke, ktorú držíte v ruke.
 

Kvôli ochrane osovných údajov používame v niektorých fázach nášho systému vysledovateľnosti kódy namiesto mien pre našich dodávateľov a zákazníkov. Tieto údaje sú u nás v spoločnosti a sú k dispozícii pre všetky právne účely.

Join our mail list Your contact details will be used only by Terra Creta SA and will not be given to third parties for promotional or other purposes. Join
designed & developed by Next Step